Nasz magazyn spełnia wymagania procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.
(wprowadzone ustawą: Prawo Farmaceutyczne Dz. U. Nr 126, poz.1381 z dn.8. 09.2002 r. oraz Rozp. Min. Zdrowia Dz.U. Nr 144 , poz.1216 z dn. 26 lipca 2002 r.)