W Dziale Handlowym Hurtowni Farmaceutycznej pracuje 21 Przedstawicieli Handlowych. Zadaniem ich jest budowanie sieci lojalnych klientów spełniających wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. (wg ustawy: Prawo Farmaceutyczne Dz. U. Nr 126 , poz. 1381 rozdz.5 i 6)

Hurtownia Farmaceutyczna zapewnia każdemu z Przedstawicieli Handlowych cykl szkoleń obejmujących wiedzę merytoryczną na temat sprzedawanych produktów , procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej oraz z najnowocześniejszych technik handlowych zapewniających profesjonalną obsługę sieci klientów.

Wsparcie dla P.H. (przedstawicieli handlowych) stanowi zespół Dostawców, którzy są odpowiedzialni za terminowe i zapewniające najwyższą jakość, dostarczanie zamówionych produktów.(wg. Rozp. Min. Zdrowia Dz. U. Nr 144 poz.1216 z dnia 26 lipca 2002 r. par. 6)

Każdy z dostawców dysponuje samochodem, który jest zaopatrzony w specjalne urządzenia termoregulacyjne i przewietrzające wraz z możliwością kontroli temperatury w kabinie kierowcy - tak aby od momentu załadunku produktów do momentu ich dostarczenia zapewnić niezmienioną wysoką jakość.